Hoe komt het dat kinderen met een beperking niet mee kunnen spelen?

Veelgestelde vraag

Daarvoor zijn verschillende redenen.

Niet toegankelijk

Negen van de tien speelplekken zijn niet goed toegankelijk voor kinderen met een beperking. Denk hierbij aan zand of grind waarin je vastloopt met je rolstoel en hekken waar je met een rolstoel niet langs kunt. De speeltoestellen zijn niet bereikbaar en niet bespeelbaar voor kinderen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of niet goed kunnen klimmen. Voor kinderen met een visuele, auditieve of verstandelijke beperking zijn veel speelplekken niet erg geschikt.

Dat geldt voor openbare speelplekken, maar ook voor speeltuinen en speelplekken bij bijvoorbeeld scholen, kinderopvanglocaties en recreatievoorzieningen. Kinderen met een handicap zijn domweg niet in beeld. Er is geen verplichte regelgeving; participatie van kinderen met een beperking bij de aanleg van speelplekken is zelden aan de orde.

Sociale barrières

Ook ‘onbekend maakt onbemind’ speelt een rol. Kinderen met en zonder handicap groeien veelal gescheiden op. Ze leren elkaar niet kennen, laat staan dat ze bevriend raken. Vooroordelen bij niet-gehandicapte kinderen en hun ouders liggen dan op de loer.

Andersom is het voor gehandicapte kinderen en hun ouders vaak een (te) grote stap om naar een gewone speelplek te gaan. Vooral de ouders zijn bang dat het kind zal worden aangestaard, niet wordt geaccepteerd, wordt buitengesloten en negatieve ervaringen opdoet.

Opvoeders en zorgverleners zijn vaak (te) beschermend. Zij zien het kind in de eerste plaats als patiënt en vergeten dat ook een kind met een beperking gewoon een kind is dat met andere kinderen wil spelen.

Gebrek aan kennis

Een derde hindernis is dat kennis over samen spelen ontbreekt en/of moeilijk te vinden is. Dit geldt voor praktische informatie, zoals over de locatie van bestaande samenspeelplekken en over inrichtingseisen voor nieuwe speelplekken. Maar ook bredere kennis over de betekenis en het belang van samen spelen schiet bij veel mensen tekort. Deze kennis bieden wij nu aan via deze website.

Vind meer informatie over samenspelen in onze bieb

Veelgestelde vraag
Waar vind ik toegankelijke speelplekken?

Veel toegankelijke speelplekken en andere uitjes zijn te vinden op de website kidsproofplus.nl.

lees meer
Veelgestelde vraag
Waar vind ik financiële steun om mijn speeltuin toegankelijk te maken ?

Organisaties zoals het Gehandicapte Kind en Jantje Beton geven financiële steun voor het …

lees meer
Veelgestelde vraag
Hoe kun je beoordelen of een plek een samenspeelplek is?

Kijk door de ‘samenspeelbril’ naar de speelplek of zet de ‘samenspeelbril’ op als je een nieuwe …

lees meer