VN Verdrag Handicap

Richtlijn

In dit Verdrag staat wat de overheid moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

Doel van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (kortweg VN Verdrag Handicap) is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Grondbeginselen in het verdrag zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Het is belangrijk dat de overheid bij het maken van beleid en wetgeving rekening houdt met deze grondbeginselen. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het VN Verdrag Handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking.

Artikel 30 benadrukt de verantwoordelijkheid van Staten om kinderen met een handicap op dezelfde manier als andere kinderen toegang te geven tot deelname aan spel, recreatie, sport en ontspanning.

Alle informatie over het Verdrag vind je hier: Naar mensenrechten.nl

Vind meer informatie over samenspelen in onze bieb

Fill 41 Created with Sketch.
Richtlijn
Inspiratiebundel Aan de slag met samen spelen

Kennis en handvatten om samen met (ervarings)deskundigen goed en inclusief samenspeelbeleid neer te …

Lees meer
Fill 41 Created with Sketch.
Richtlijn
VN Kinderrechtenverdrag

Het VN Kinderrechtenverdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Het geeft …

Lees meer
Fill 41 Created with Sketch.
Richtlijn
Natuur toegankelijk voor iedereen

Wil je natuur toegankelijk maken? In deze brochure van Natuurmonumenten lees je waarop je moet …

Lees meer