Waarom is samen spelen zo belangrijk?

Veelgestelde vraag

Spelen is voor kinderen de essentie van het leven. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En het liefst samen met andere kinderen.

Via hun spel leren kinderen zichzelf en de wereld kennen. Spelend ervaren en verleggen ze hun grenzen en verwerken ze ervaringen. Ze leren omgaan met anderen, ruzies oplossen, compromissen sluiten en samen delen.

Voor kinderen met een beperking is het extra belangrijk om zich spelend te kunnen ontwikkelen en samen met andere kinderen te spelen. Zo kunnen ze zelfvertrouwen ontwikkelen en vriendschappen sluiten met leeftijdgenoten in de buurt. Kinderen die deze kans niet krijgen, hebben vaak het gevoel dat ze er niet bij horen en voelen zich vaak eenzaam. Daar hebben ze de rest van hun leven last van.

Als jonge kinderen met en zonder handicap samen opgroeien vinden ze het – als ze volwassen zijn - volstrekt vanzelfsprekend dat iedereen gewoon meedoet. Ze zijn eraan gewend om met alle soorten mensen om te gaan. Samen spelen vormt de basis voor samen leven..

Vind meer informatie over samenspelen in onze bieb

Veelgestelde vraag
Waar vind ik toegankelijke speelplekken?

Veel toegankelijke speelplekken en andere uitjes zijn te vinden op de website kidsproofplus.nl.

lees meer
Veelgestelde vraag
Hoe kunnen kinderen met een handicap mijn speeltuin of speelactiviteit vinden?

Dat kan op verschillende manieren. Vraag bijvoorbeeld aan de lokale krant of ze een artikel willen …

lees meer
Veelgestelde vraag
Hoe ziet een samenspeelplek eruit?

Op een samenspeelplek is iedereen welkom, van 0 tot 100: kinderen met en zonder beperking, ouders …

lees meer