Wat beweegt jou?

Wetenschappelijke publicatie

Hoe kunnen kinderfysiotherapeuten kinderen met een beperking helpen om meer te bewegen?

Kinderen met beperkingen bewegen beduidend minder dan leeftijdsgenoten zonder beperkingen, vanwege extra barrières die zij ervaren, zowel persoonlijk als extern. Dit is een groot probleem omdat bewegen essentieel is vanwege positieve effecten op de psychosociale en cognitieve ontwikkeling, kwaliteit van leven en de algemene gezondheid.

Het doel van dit project is om vanuit systemisch perspectief toolboxen te ontwikkelen voor kinderfysiotherapeuten zodat de kinderfysiotherapeutische zorg voor kinderen met beperkingen verbetert.

Vind meer informatie over samenspelen in onze bieb

Wetenschappelijke publicatie
Evaluation of children's play. Tools and methods

Hoe kun je spel en spelen evalueren? Welke assessments zijn beschikbaar? Wat meet je?

2018 LUDI-network
Lees meer
Wetenschappelijke publicatie
Barriers, facilitators and solutions for physical active play in the playground for children with a disability in the Netherlands

The parents and professionals perspective on barriers, facilitators and solutions that influence …

2018 Hogeschool Utrecht, Research Center for Healthy and Sustainable Living
Lees meer
Wetenschappelijke publicatie
School en vriendschappen

Onderzoek naar vriendschappen en eenzaamheid bij kinderen in het speciaal onderwijs. ‘School gaat …

2018 MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) i.s.m. Radboud Universiteit Nijmegen
Lees meer