Het SamenSpeelAkkoord is ondertekend

Nieuws 6 December 2019 door SamenSpeelNetwerk

Veertien organisaties zetten deze week hun handtekening onder het SamenSpeelAkkoord. Daarmee beloven zij zich ervoor in te zullen zetten dat samen spelen mogelijk wordt voor alle kinderen, met en zonder handicap.

Het SamenSpeelAkkoord is het initiatief van de volgende organisaties: Jantje Beton, VNG, De Speeltuinbende, Scouting Nederland, Hogeschool Utrecht, Veiligheid NL, JOGG, NUSO, Branchevereniging Spelen en Bewegen, Nationale Jeugdraad, Platform Ruimte voor de Jeugd, het Gehandicapte Kind, de Minister van Gehandicaptenzaken en het Ministerie van VWS.