Over het SamenSpeelNetwerk

In het SamenSpeelNetwerk zetten wij ons in om samen spelen voor álle kinderen mogelijk te maken. Ook voor kinderen met een beperking.
In het Netwerk delen wij kennis en inspireren we elkaar.
Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te doen.

Waarom dit SamenSpeelNetwerk?

Een wereld te winnen

Spelen is van levensbelang voor kinderen. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En het liefst samen met andere kinderen.

Voor kinderen met een beperking is samen spelen niet vanzelfsprekend. Negen van de tien speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. De drempel is letterlijk en figuurlijk (te) hoog om er heen te gaan.

De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee.

Hier is een wereld te winnen.

Onze ambities

Elk kind speelt mee

Met het SamenSpeelNetwerk kunnen wij het verschil maken. Wij baseren ons op het SamenSpeelAkkoord, dat wij in december 2019 met veertien organisaties hebben ondertekend. Hierin hebben wij drie ambities geformuleerd:

  • Een inclusieve speelcultuur
    Kinderen met en zonder handicap, hun ouders en mensen in hun omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend.

  • Meer samenspeelplekken
    Ieder kind met een beperking kan in de eigen woonomgeving met andere kinderen spelen.

  • Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen
    Alle kennis over samen spelen is bereikbaar voor iedereen die aan de slag wil gaan met samen spelen. Deze website is hiervan een onderdeel: dé plek waar iedereen inspiratie kan vinden om aan de slag te gaan.

Een SamenSpeelBelofte doen

Doe met ons mee

Om samen spelen voor alle kinderen mogelijk te maken, vragen wij de inzet van iedereen: van gemeenten, speelruimteontwerpers, ouders, buurtbewoners, zorgprofessionals, wetenschappers, scholen, kinderopvang en kinderwerk.

Wij nodigen iedereen uit om een eigen SamenSpeelBelofte te doen. Doe je mee?

Lees meer over het maken van een Belofte De Beloftemakers

Initiatiefnemers

Een warm hart voor samen spelen

Het SamenSpeelAkkoord en het SamenSpeelNetwerk zijn het initiatief van deze veertien organisaties.

Branchevereniging Spelen & Bewegen
Het Gehandicapte Kind
Hogeschool Utrecht
Jantje Beton
JOGG

Minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Nationale Jeugdraad
NUSO
Platform Ruimte voor de Jeugd

Scouting Nederland
Speeltuinbende
VeiligheidNL
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Heb je een vraag of wil je ook mee doen aan het SamenSpeelNetwerk? Neem contact op

Ervaringen van anderen met samen spelen

"Als er één kind niet kan meedoen, kun je ook als gezin niet meer meedoen"
"Andere speeltuinbesturen komen hier vaak kijken hoe wij het hebben aangepakt"
"Betrek ouders van kinderen met een handicap bij je speeltuin-ontwerp"
"De Speelnatuur toegankelijk maken is niet voldoende"
"In de gemeente Utrecht moeten kinderen met een beperking in hun eigen wijk kunnen spelen"