Naar de hoofdinhoud

Allereerste aanvrager SamenSpeelFonds

Speelplein De Fontein

Marloes zat zelf als 10-jarig meisje op basisschool ‘De Fontein’ in Den Helder. Destijds ontbrak door groei van de school een leslokaal voor haar klas. Ze werden tijdelijk ondergebracht bij een dagcentrum van Esdégé-Reigersdaal, waar ook volwassenen verbleven met een mentale en fysieke beperking.

Kinderen spelen samen onder houten boog

Samen met hen opgroeien en buitenspelen in de gedeelde tuin was voor haar zo’n mooie ervaring, dat zij besloot: ”Hier ga ik later iets mee doen.” En zo geschiedde.

‘Kinderen noemen het plein van de Fontein het mooiste plein van Den Helder.’ Marloes Lunenborg

Inclusieve school

Ze behaalde haar diploma sociaal pedagogisch werker en in 2020 realiseerde Marloes samen met opbouwwerker Jeen een buurtontmoetingstuin in een achterstandswijk van Den Helder. Haar oude basisschool school transformeerde in de tussentijd in een volledig inclusieve school. Al vele jaren herbergt de school kinderen van het Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC) én volwassenen met een beperking van het Esdégé-Reigersdaal, die de klas van Marloes ooit een plek gaf. En Marloes? Die zit 24 jaar na dato in de ouderraad van haar oude bassischool.

Samen spelen zoals Marloes ooit deed

Basisschool ‘De Fontein’ was al jaren bezig om het schoolplein aan te pakken. Dit kwam nooit echt van de grond. Tot de 2 dochters van Marloes zelf leerling werden van de basisschool en Marloes hoorde dat het niet lukte om een nieuw plein te realiseren. Zij stelde de schooldirectie voor het plein te ontwikkelen met dezelfde architect en partijen als de buurttuin. De school zei voorzichtig maar enthousiast: “probeer het maar”. Samen met Jeen, lukte het opnieuw. Nu kunnen alle kinderen op De Fontein en uit de buurt samenspelen met kinderen en volwassenen met een handicap. Zoals zij zelf ooit deed.

Wat een geluk!

De fondsenwerving ging moeizaam, omdat schoolpleinen geacht worden onder exploitatie te vallen. Marloes herinnert zich: “Het SamenSpeelFonds werd precies op voor ons het juiste moment gestart. We waren zelfs de eerste aanvrager.”

Normaliter, subsidieert het SamenSpeelFonds geen scholen en gemeenten. Jeen vertelt: “We werden goed geholpen door de medewerkers van het Fonds. Doordat het een speelplein betreft wat toegankelijk is voor de gehele buurt én de school perfect paste bij het SamenSpeelFonds, kregen we de eerste toekenning, waarna andere fondsen volgden.”

Tegenslag

‘De prijsstijgingen waren een mega tegenslag, die snel opgelost werd gelukkig.’ Jeen Bijma, Mee & De Wering / opbouwwerk

Alles ging voorspoedig tot september 2022. Door prijsstijgingen werd het project in korte tijd € 20.000 duurder. Het lukte Marloes en Jeen om binnen 1 à 2 weken extra gelden te krijgen. Opgelucht zegt Jeen: “Dat was een mega tegenslag die redelijk snel opgelost werd.”

Geur en kleur

Van meet af aan is heel veel rekening gehouden met spelen met en zonder beperking. De schoolkinderen en kinderen van de Troubadour zijn door de architect betrokken in het proces. Door tekeningen, de leerlingenraad en gesprekken. Marloes herinnert zich: “Ze wilden geur en kleur.” Op de kleurrijke tekeningen prijkten steevast: een glijbaan, schommel en heuvel(s). En dat kregen ze! Marloes, concludeert glunderend: “Nu noemen de kinderen dit hét mooiste (speel)plein van Den Helder.”

Wil jij ook een bijdrage aanvragen? SamenSpeelFonds