Naar de hoofdinhoud

Het allereerste toegankelijke speelschip!

Het SamenSpeelFonds opent deuren naar financiering!
Voor toegankelijke sport-speel en ontmoetingsplek It Mienskipsplak in Franeker

Het SamenSpeelFonds zet deur open voor andere financiers Richard Groeneveld (Buurtvereniging Arkens)

Verrast

De voorzitter van ontmoetingsplaats It Mienskipsplak is totaal verrast, wanneer zij haar tekst voorleest tijdens het wijkfeest (juli 2023): Het SamenSpeelFonds kent een bedrag toe van maar liefst €60.000 voor de realisatie van dé voorbeeld SamenSpeelPlek van de provincie Friesland op het braakliggende terrein Fûgelflecht, waar kinderen met en zonder beperking samen buitten kunnen spelen en bewegen.

Van braakliggend terrein tot ontmoetingsplaats

Na de sloop van de OBS De Fûgelflecht eind 2018 is er een terrein vrij gekomen in het hart van de mooie groene wijk Schalsumerplan. De wijk in het noordoosten van Franeker (gemeente Waadhoeke) heeft ondanks haar ruim 1.300 inwoners weinig tot geen speelmogelijkheden voor kinderen.

Wijk weerspiegelt

Buurtvereniging Arkens - Mirjam Bekius, Erik Pereboom en Richard Groeneveld - willen hier verandering in brengen. Zowel de buurtvereniging als andere organisaties organiseren reeds activiteiten voor onder meer Syrische en Oekraïense vluchtelingen en ouderen in het wijkgebouw ‘De Terp’, maar Mirjam, Erik en Richard wilen ook graag meer laagdrempelige buitenactiviteiten voor kinderen (en volwassenen) kunnen aanbieden. “Wij wensten dat het verwilderde terrein zou veranderen in een spel, sport en ontmoetingsplek - om te bewegen, volleyballen en jeu de boulen. Een plek waar iedereen welkom is, zowel jong als oud, met en zonder beperking en uit alle lagen en klassen, van alle etnische afkomsten, zoals de wijk deze weerspiegeld” vertelt Richard. 

Samen spelen voor ontwikkeling

Mirjam voegt toe: “Als de kinderen in hun eigen wijk kunnen spelen ontstaat er meer verbinding. Spelen is gezond en stimuleert de ontwikkeling op alle gebieden. Of zoals Albert Einstein het al verwoorde: spelen is de basis voor onderzoek”. 

Wens van de wijk

Richard vertelt over de totstandkoming van het definitieve plan en de wens van de wijk: “Wij hebben enquêtes in de wijk verspreid en we hebben presentatieavonden georganiseerd. Het definitieve plan voor It Mienskipsplak is gezamenlijk met de wijkbewoners gemaakt. De kinderen wilden onder meer een speelschip. We zijn samen met de financier om tafel gegaan om te zien hoe we dit inclusief konden realiseren.”

Het eerste toegankelijke speelschip van Nederland

“Het schip is uniek!”, zegt Richard trots. Het is het eerste toegankelijke ‘op maat gemaakte’ speelschip in Nederland. Alles is klaar voor realisatie. Echter door de weersomstandigheden is het wachten op een drogere ondergrond waarop gewerkt kan worden. Als dit eenmaal is gebeurd, wordt de grond van drainage voorzien en kan de speeltuin dan echt gebouwd worden. De bewoners van de wijk worden via verschillende kanalen (Social Media, mond op mond, Arkenspost, flyers) geïnformeerd over de voortgang.

Activiteiten om samen spelen te stimuleren

Het beweegteam Waadhoeke zal activiteiten gaan organiseren in de nieuwe speeltuin. Daarnaast willen we als buurtvereniging ook verbindende activiteiten gaan organiseren: te denken valt aan een speelochtend, een clinic Kaatsen, een jong-oud jeu de boules- toernooi of een buitenbingo. Ook lijkt het ons leuk om ‘Bert natuur’ uit te nodigen die de kinderen gaat vertellen over de Flora en Fauna op ons Mienskipsplak. Genoeg plannen! De uitvoering van de plannen is net gestart en we hopen te openen in augustus 2024. 

Financiering 

Om de financiering van het project rond te krijgen, zijn er initiatieven als crowdfunding ‘samen voor de buurt’ in samenwerking met Regiobank Franeker ondernomen, koekverkoop en een lege flessenactie. Daarnaast is er een werkgroep Mienskipsplak met buurtbewoners gerealiseerd die zich inzetten om fondsen te werven, meerdere acties te bedenken. Richard eindigt blij: “Het was de forse bijdrage van het SamenSpeelFonds die die deur opzette voor andere financiers.”