Naar de hoofdinhoud

Disclaimer Richtlijnen

De informatie in de Richtlijnen Samenspeelplekken is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie in deze richtlijnen worden ontleend.

Hoewel SamenSpeelNetwerk en de partners zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze richtlijnen en daarbij gebruikmaken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan SamenSpeelNetwerk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

SamenSpeelNetwerk garandeert evenmin dat de richtlijnen foutloos zijn. SamenSpeelNetwerk wijst dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie van deze richtlijnen uitdrukkelijk van de hand.