Naar de hoofdinhoud
SamenSpeelFonds

Voorwaarden

Wil je een bijdrage aanvragen bij het SamenSpeelFonds?
Hier lees je onder andere wie een aanvraag kan doen en waarvoor je een bijdrage kunt aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een financiële bijdrage aan te vragen zijn: 

  • Er mag nog geen andere samenspeelplek in jullie gemeente zijn. Kijk hieronder in de lijst van gemeenten of in jouw gemeente nog een bijdrage kan worden aangevraagd

  • Jullie stichting of vereniging is ingeschreven bij de KvK 

  • Jullie beheren een openbaar toegankelijke speelplek 

  • Jullie plan voldoet aan de 100-70-50 regel, waarbij tenminste 70% van de speelplek begaanbaar is, en tenminste 50% van de speeltoestellen bespeelbaar is voor kinderen met een beperking

  • Het projectplan maakt de speelplek beter toegankelijk

  • Het projectplan heeft een samen spelen-activiteitenplan

  • Kinderen met en zonder beperking (en/of hun ouders) zijn betrokken bij de plannen

  • Jullie hebben (zicht op) een sluitende begroting en dekkingsplan, die gebaseerd is op tenminste 3 marktconforme offertes, waarin ook andere financiering is opgenomen

  • De gemeente staat achter jullie plannen 

  • Jullie stichting of vereniging heeft geen commerciële of religieuze doelstelling. Ook scholen en gemeenten kunnen geen aanvraag indienen. 

Let op!
In de gemeenten, die niet in de lijst staan, is onlangs een financiële bijdrage toegekend. Vanuit deze gemeenten kan helaas geen aanvraag meer worden ingediend.

Om te checken of je een aanvraag kunt indienen, vul je eerst de SamenSpeelFonds Quickscan in. Via deze quickscan zie je direct of jouw plan voldoet aan de minimale eisen om een aanvraag te kunnen doen.