Wat kan ik doen als kennisinstituut?

Om samen spelen voor alle kinderen mogelijk te maken, is de inzet van ons allemaal nodig. Ook van hogescholen, universiteiten en andere kennisinstituten. Op deze pagina vind je suggesties wat de bijdrage van jouw organisatie kan zijn.

Samen spelen

Spelen is voor kinderen de essentie van het leven. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En het liefst samen met andere kinderen. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen met een beperking.

Toch schiet spelen er voor deze kinderen vaak bij in. Veel aandacht gaat uit naar zorg, therapie, oefenen en educatie. Maar spelen is zeker zo belangrijk!

Placeholder

SamenSpeelBelofte

Wat gaat jouw organisatie doen om samen spelen mogelijk te maken?

Wij nodigen je uit om de inzet van jouw organisatie vast te leggen in een SamenSpeelBelofte en je aan te sluiten bij het SamenSpeelNetwerk.

Placeholder

Spelen in het curriculum

Spelen is zo karakteristiek en essentieel voor kinderen, dat het thuishoort in elke opleiding van professionals die met kinderen (gaan) werken: onderwijs, kinderopvang, kinderwerk, sport, hulpverlening, zorg. Dat is echter niet vanzelfsprekend.

Wil je hiermee aan de slag, dan kun je contact opnemen met het Landelijk Docentennetwerk Spel. Hierin werken bevlogen docenten samen om spel een vaste plek te geven in de opleidingen van jeugdprofessionals. Stuur een mail naar info@ruimtevoordejeugd.nl.

Duidelijke plek geven
"Wij beloven binnen ons onderwijs spelen een duidelijke plek te geven zodat toekomstige beweegprofessionals in staat gesteld worden om inclusief spelen te ondersteunen."
(Uit de SamenSpeelBelofte van de Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven)

Placeholder

Onderzoek doen

Spel is een fascinerend fenomeen dat veel meer aandacht verdient van onderzoekers. Universiteiten en Hogescholen kunnen enorm bijdragen met onderzoek naar alle aspecten van spel.

Wetenschappers die zich verdiepen in spel vinden elkaar in het Speelforum van Platform Ruimte voor de Jeugd. Alle informatie over het Speelforum vind je op de website van Ruimte voor de Jeugd.

Placeholder

Kennis delen

Om de aandacht voor spelen op een hoger plan te krijgen, is kennis delen van groot belang. Een voorbeeld hiervan is het Speelforum van Platform Ruimte voor de Jeugd.

Twee maal per jaar delen wetenschappers en professionals hun kennis en ervaringen met elkaar, steeds rond een ander thema.

In december 2020 stond het Speelforum in het teken van samen spelen. Meer informatie over het Speelforum vind je op de website van Ruimte voor de Jeugd.

Placeholder

Lees alles over hoe je jouw SamenSpeelplek inclusiever maakt in onze bieb

Healthy play, better coping (onderzoek)

Wetenschappelijke publicatie

From Lego to Pokémon-Go: how does play help children cope with chronic diseases?

Lopend onderzoek Universiteit Utrecht
Lees meer

Wat beweegt jou?

Wetenschappelijke publicatie

Hoe kunnen kinderfysiotherapeuten kinderen met een beperking helpen om meer te bewegen?

Lopend onderzoek Hogeschool Utrecht, Kinderfysiotherapie
Lees meer

Speelforum Samen spelen in je eigen wijk

Media
Wat is er voor nodig om kinderen met een handicap de kans te geven contact te leggen in hun eigen wijk, vrienden te maken en lekker mee te doen?
Lees meer

Ervaringen van anderen met samen spelen

"Als er één kind niet kan meedoen, kun je ook als gezin niet meer meedoen"
"Andere speeltuinbesturen komen hier vaak kijken hoe wij het hebben aangepakt"
"Betrek ouders van kinderen met een handicap bij je speeltuin-ontwerp"