Wat kan ik doen als bedrijf?

Om samen spelen voor alle kinderen mogelijk te maken, is de inzet van ons allemaal nodig. Ook van bedrijven die speelplekken ontwerpen en inrichten of zelf een speelplek beheren. Op deze pagina vind je suggesties wat je bijdrage kan zijn.

Samen spelen

Spelen is voor kinderen de essentie van het leven. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En het liefst samen met andere kinderen. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen met een beperking.

Toch kunnen veel van deze kinderen niet samen spelen met andere kinderen in hun wijk. De meeste speelplekken zijn niet goed toegankelijk. Kinderen met een beperking zijn niet voldoende in beeld bij opdrachtgevers en ontwerpers van speelplekken.

Hier is een wereld te winnen.

Placeholder

SamenSpeelBelofte

Wat gaat jouw bedrijf doen om samen spelen mogelijk te maken?

Wij nodigen je uit om de inzet van je bedrijf vast te leggen in een SamenSpeelBelofte en je aan te sluiten bij het SamenSpeelNetwerk. Laat je inspireren door de Beloftes van andere bedrijven.

Placeholder

Leren kijken met de samenspeelbril

Het vergt oefening om de samenspeelkwaliteiten van een speelplek, schoolplein of speeltuin te leren beoordelen. Waar moet je op letten? Leer jezelf kijken met de ‘samenspeelbril’ via onderstaande leestip.

Zie de samenspeelkansen
De samenspeelbril heeft twee verschillende glazen. Door het ene glas zie je de technische, fysieke kant van spelen: de speelomgeving (het speellandschap, speeltoestellen, speelaanleidingen). Door het andere glas zie je de sociale kant: de speelcultuur (de sociale omgeving, sfeer, de spelers, het spel). Als je door beide glazen tegelijk kijkt, zie je de samenspeelkansen en belemmeringen van een speelplek.
(Bron: Inspiratiebundel Aan de slag met samen spelen)

Placeholder

Inrichten

Voor bedrijven die speelplekken aanbieden

Stel je voor dat de speelplekken in winkelcentra en op recreatieterreinen echte samenspeelplekken zouden zijn. Wat zouden daar veel kinderen en ouders gelukkig mee zijn.

Steek je licht eens op in de Inspiratiebundel Aan de slag met samen spelen, vol informatie, ideeën en richtlijnen. In de loop van 2021 verschijnt een uitgebreide uitgave met richtlijnen voor een toegankelijke speelplek.

Veel deskundigheid over samen spelen is te vinden bij de ontwerpbureaus die een SamenSpeelBelofte hebben gedaan.

Placeholder

De 100-70-50-regel

Op een samenspeelplek kunnen kinderen met en zonder handicap elkaar ontmoeten en samen spelen. Wat maakt een plek tot een goede samenspeelplek? De Speeltuinbende hanteert de volgende vuistregel:
- iedereen is 100% welkom,
- 70% van de speelaanleidingen is bereikbaar voor iedereen,
- 50% van de speelaanleidingen is bespeelbaar voor ieder kind en gericht op het stimuleren van ontmoeting en samen spelen.

Placeholder

Agenderen

Voor ontwerpbureaus

In elke opdracht voor het ontwerp of de renovatie van een openbare speelplek of speeltuin zou samen spelen op nummer 1 moeten staan. Samen spelen is immers het kerndoel van zulke speelplekken.

Als ontwerper kun je je opdrachtgever aanspreken op het belang van samen spelen en toegankelijkheid van speelplekken. Zit samen spelen niet in de opdracht, dan kun je evengoed samen spelen en toegankelijkheid integreren in je ontwerp.

Placeholder

Collega's over inclusie

'O ja, niet aan gedacht'
“Samen spelen zou voor opdrachtgevers vanzelfsprekend moeten zijn. Maar dat is het niet. Je ziet kinderen met een beperking immers niet altijd even makkelijk. Sommige beperkingen zijn onzichtbaar. En niet alle kinderen met een beperking komen regelmatig buiten. Als de opdrachtgever deze groep nog niet in beeld heeft, moet je die als adviseur dus benoemen. Meestal staat men er dan wel voor open (‘O ja, niet aan gedacht’).” (Marianne Greenall van Schoolpleinadvies)

Inclusie onderwerp van gesprek
"Bij alle plannen waarvoor wij worden uitgenodigd, maken wij inclusie onderwerp van gesprek en maken ons er hard voor hierin te voorzien."
(Uit de SamenSpeelBelofte van Proludic)

In elk ontwerp
Onze kennis over inclusief spelen passen we toe in elke te ontwerpen speelplek. In elk ontwerp van een samenspeeltuin ontwerpen we iets bijzonders. We gaan proberen nieuwe speelaanleidingen te bedenken die (ook) leuk en nieuw zijn voor kinderen met een beperking.
(Uit de SamenSpeelBelofte van Speelnatuur)

Placeholder

Participeren: alle kinderen in beeld

In participatietrajecten met kinderen kun je extra alert zijn op betrokkenheid van kinderen met beperking. Dat vergt wel een extra inspanning, inzicht en goede contacten in de wijk.

Zoeken naar de beste partners
Om kinderen met een beperking in beeld en betrokken te krijgen, is het zaak om zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces de goede contacten te leggen. Dat zie ik als mijn taak: in de betreffende gemeente of wijk zoeken wie de beste partners zijn: welzijnswerk, dagbesteding, gehandicaptenplatform, maatschappelijk werk, speciaal onderwijs, jeugdzorg. Het hangt van de lokale situatie af. Die kent men ter plekke het beste.”
(Marianne Greenall van Schoolpleinadvies)

Kennis delen

Speelruimteontwerpbureaus beschikken over een schat aan kennis over spelen en samen spelen. Daarmee kun je bijdragen aan een belangrijke ambitie van het SamenSpeelAkkoord: het delen van kennis over (samen) spelen.

Kennisdagen
"Wij dragen bij door (…) jaarlijkse kennisdagen te organiseren over het belang van spelen en kindvriendelijkheid in de breedste zin (…). Hier stimuleren we het delen van kennis en ervaring tussen speelprofessionals en zetten we samenspelen op de agenda."
(Uit de SamenSpeelBelofte van OBB Speelspecialisten)

Placeholder

Lees alles over hoe je jouw SamenSpeelplek inclusiever maakt in onze bieb

Een kind met een vriendje kan de hele wereld aan

Artikel

Pleidooi voor samen spelen en fysieke en sociale toegankelijkheid.

maart 2019 Marian Schouten
lees meer

Samenspeeltuin dankzij Milou Smets

Artikel

De gemeente Bergeijk krijgt een inclusieve samenspeeltuin, geschikt voor iedereen van 0 tot 100 …

December 2019 Peter Bekkering
lees meer

Ervaringen van anderen met samen spelen

"Betrek ouders van kinderen met een handicap bij je speeltuin-ontwerp"
"In de gemeente Utrecht moeten kinderen met een beperking in hun eigen wijk kunnen spelen"
"Als er één kind niet kan meedoen, kun je ook als gezin niet meer meedoen"