Wat kan ik doen als gemeente?

Om samen spelen voor alle kinderen mogelijk te maken, is de inzet nodig van ons allemaal. Gemeenten spelen daarin een hoofdrol. Op deze pagina vind je suggesties hoe je als gemeente kunt bijdragen aan meer samenspeelmogelijkheden.

Samen spelen

Spelen is voor kinderen de essentie van het leven. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En het liefst samen met andere kinderen. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen met een beperking.

Toch schiet spelen er voor deze kinderen vaak bij in. Veel aandacht gaat uit naar zorg en educatie. De meeste speelplekken zijn niet goed toegankelijk voor kinderen met een beperking. De drempel om buiten te spelen is vaak hoog.

SamenSpeelBelofte

Wat gaat jouw gemeente doen om samen spelen mogelijk te maken?

Wij nodigen je uit om de inzet van je gemeente voor samen spelen vast te leggen in een SamenSpeelBelofte en je aan te sluiten bij het SamenSpeelNetwerk. Laat je inspireren door de Beloftes van de VNG en meerdere gemeenten.

Spelen in de Lokale Inclusie Agenda

Spelen hoort thuis in de Lokale Inclusie Agenda (LIA) van elke gemeente. De VNG Handreiking voor de Lokale Inclusie Agenda is een heldere en inspirerende wegwijzer voor het opstellen en uitvoeren van een LIA.

Al net zo onmisbaar is de Inspiratiebundel Aan de slag met samen spelen van de VNG en de Speeltuinbende. Deze biedt kennis en handvatten om samen met (ervarings)deskundigen goed en inclusief samenspeelbeleid neer te zetten en uit te voeren, als onderdeel van de LIA.

Samenwerking tussen fysiek en sociaal

"Voor de implementatie van inclusief spelen is samenwerking tussen het fysieke en het sociale domein nodig. Spelen zit in veel gemeenten in het fysieke domein, maar je hebt het sociale domein nodig om te zorgen dat mensen ook echt komen.

In een gemeente als Rotterdam zijn ze daarin al heel ver. Daar hebben ze het niet meer over speelplekken, maar over ontmoetingsplekken voor iedereen van 0 tot 100. Openbare ruimte, welzijn, sport en wonen zitten aan tafel. Dat maakt ook ander geld vrij, bijvoorbeeld uit WMO en preventie." (Ilse van der Put, Zet)

Placeholder

Training voor speelprofessionals en -vrijwilligers

Om samen spelen mogelijk te maken, zijn de sfeer en cultuur van een speelplek het állerbelangrijkste. Want een plek kan nog zo mooi en toegankelijk zijn ingericht, als je kind er wordt gepest of genegeerd, kom je er nooit meer terug.

Het kan enorm helpen als speelprofessionals en –vrijwilligers (zoals buurtsportcoaches, kinderwerkers en speeltuinmedewerkers) een antenne ontwikkelen voor samen spelen.

"Je welkom voelen staat aan de basis van samen spelen." (Ilse van der Put, Zet)

Placeholder

Themamiddag

"We starten met de bewustwording van de collega’s die betrokken zijn bij de inrichting van de speelplekken en de collega’s van het sportbedrijf en de scholen. We organiseren een themamiddag voor scholen, wijkprofessionals en collega’s die betrokken zijn bij de inrichting van speelplekken en schoolpleinen en het stimuleren van samen buiten spelen." (uit de SamenSpeelBelofte van de gemeente Nijmegen)

Placeholder

Help met het oprichten van een Lokale Speeltuinbende

Voor veel kinderen en hun ouders is het een hele stap om naar een speelplek in de buurt te gaan. Vooral de ouders zijn bang dat het kind zal worden aangestaard, niet wordt geaccepteerd en zo negatieve ervaringen opdoet.

Vrolijke speelgroep
Dat is de reden dat de Speeltuinbende inzet op de oprichting van lokale Speeltuinbendes: een community van gezinnen, ondersteunende professionals als fysiotherapeuten, leerkrachten en speelplekbeheerders. Samen zorgen zij ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar regelmatig ontmoeten en samen spelen. Ook komen ze in actie om samenspeelplekken in hun eigen gemeente te realiseren.

Voor gezinnen kan zo’n vrolijke speelgroep een geweldige steun zijn. Vanuit de gemeente kun je dergelijke initiatieven van harte ondersteunen, of zelf het voortouw nemen.

Open houding gemeente

"De lokale speeltuinbende kan meedenken over de inrichting van speelplekken. Dit vergt wel een open houding van de gemeente. Die moet open staan voor signalen en voorstellen van bewoners en niet alleen de eigen agenda volgen. Wees flexibel. En steun ouders en kinderen om een betrokken, inclusieve community te bouwen." (Bendeleider Cerunne Bouts van de Speeltuinbende)

Placeholder

Speelplekken toegankelijk maken

Een belangrijke stap is het verbeteren van de fysieke en sociale toegankelijkheid van speelplekken en speeltuinen. Uiteraard in nauwe samenwerking met kinderen. Ook hiervoor biedt de Inspiratiebundel van de VNG volop informatie, ideeën en richtlijnen. In de loop van 2021 verschijnt een uitgebreide uitgave met richtlijnen voor een toegankelijke speelplek.

Jantje Beton en het Gehandicapte Kind willen - samen met gemeenten en lokale initiatieven - tot eind 2021 minimaal 100 nieuwe samenspeelplekken realiseren. Met als einddoel: eind 2024 in iedere gemeente minimaal één samenspeelplek.

De 100-70-50-regel

Wat maakt een plek tot een goede samenspeelplek? De Speeltuinbende hanteert de volgende vuistregel:
iedereen is 100% welkom,
70% van de speelaanleidingen is bereikbaar voor iedereen,
- 50% van de speelaanleidingen is bespeelbaar voor ieder kind en gericht op het stimuleren van ontmoeting en samen spelen.

Placeholder

Kinderen zijn onze experts

Vrijwel elke gemeente betrekt kinderen bij de inrichting van speelplekken. Maar kinderen met een beperking zijn daarbij nog niet altijd in beeld. Hoe kun je dat aanpakken?

"Kinderen zijn onze experts; zij weten waar en hoe ze willen spelen en wat daarvoor nodig is. We vragen dus aan kinderen om mee te denken, vóór we een ontwerp van een speelplek maken. (...) We gaan kinderen met een beperking en hun ouders opzoeken en uitnodigen om mee te denken en mee te doen. Dit doen we samen met partners zoals Gehandicapten Overleg Helmond, Uniek Sporten en scholen voor speciaal onderwijs in de regio." (Uit de SamenSpeelBelofte van de gemeente Helmond)

De weg wijzen naar toegankelijke speelplekken

In steeds meer gemeenten is intussen al een toegankelijke speelplek. Maar lang niet alle kinderen met een beperking en hun ouders weten waar die speelplekken zijn. Dat vraagt om goede communicatie, gericht op deze doelgroep.

Dat kan via lokale kranten, maar bijvoorbeeld ook via scholen, huisartsen en zorgverleners (zoals fysio- en ergotherapeuten) die regelmatig contact hebben met deze kinderen.

Zorg dat de toegankelijke speelplekken in je gemeente zichtbaar zijn op de website van Kidsproofplus.

Placeholder

Dat pakken we samen op

"Het vinden en betrekken van gezinnen met een kind met een beperking is niet makkelijk. Dus dat pakken we als speeltuinen gezamenlijk op. Je kunt deze gezinnen bijvoorbeeld vinden via kinderfysiotherapeuten, belangenorganisaties of een sportclub voor aangepast sporten." (Speeltuincoördinator Janneke Baan, Utrecht)

Placeholder

Lees alles over hoe je jouw SamenSpeelplek inclusiever maakt in onze bieb

Samenspeeltuin dankzij Milou Smets

Artikel

De gemeente Bergeijk krijgt een inclusieve samenspeeltuin, geschikt voor iedereen van 0 tot 100 …

December 2019 Peter Bekkering
lees meer

Een kind met een vriendje kan de hele wereld aan

Artikel

Pleidooi voor samen spelen en fysieke en sociale toegankelijkheid.

maart 2019 Marian Schouten
lees meer

Ervaringen van anderen met samen spelen

"In de gemeente Utrecht moeten kinderen met een beperking in hun eigen wijk kunnen spelen"
"Betrek ouders van kinderen met een handicap bij je speeltuin-ontwerp"
"Andere speeltuinbesturen komen hier vaak kijken hoe wij het hebben aangepakt"