Wat kan ik doen als organisatie voor kinderen?

Om samen spelen voor alle kinderen mogelijk te maken, is de inzet nodig van ons allemaal. Ook van speeltuinen, scholen, kinderopvang, jeugdwerk en andere organisaties voor kinderen. Op deze pagina vind je suggesties wat jouw bijdrage kan zijn.

Samen spelen

Spelen is voor kinderen de essentie van het leven. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En het liefst samen met andere kinderen. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen met een beperking.

Toch schiet samen spelen er voor deze kinderen vaak bij in. Veel aandacht gaat uit naar zorg en educatie. De meeste speelplekken zijn niet goed toegankelijk voor kinderen met een beperking. De drempel om buiten te spelen is vaak hoog.

Samen spelen vraagt zowel om fysieke als sociale toegankelijkheid.

SamenSpeelBelofte

Wat ga jij doen om samen spelen mogelijk te maken?

Wij nodigen je uit om je inzet voor samen spelen vast te leggen in een SamenSpeelBelofte en je aan te sluiten bij het SamenSpeelNetwerk. Laat je inspireren door andere Beloftemakers.

Kijken door de samenspeelbril

Het vergt oefening om de samenspeelkwaliteiten van een speelplek, schoolplein of speeltuin te leren beoordelen. Waar moet je op letten? Leer jezelf kijken met de ‘samenspeelbril’ via onderstaande leestip.

Zie de samenspeelkansen
"De samenspeelbril heeft twee verschillende glazen. Door het ene glas zie je de technische, fysieke kant van spelen: de speelomgeving (het speellandschap, speeltoestellen, speelaanleidingen). Door het andere glas zie je de sociale kant: de speelcultuur (de sociale omgeving, sfeer, de spelers, het spel). Als je door beide glazen tegelijk kijkt, zie je de samenspeelkansen en belemmeringen van een speelplek."
(Bron: Inspiratiebundel Aan de slag met samen spelen)

Training over samen spelen

Om samen spelen mogelijk te maken, zijn de sfeer en de cultuur van een speelplek het állerbelangrijkste. Want een plek kan nog zo mooi en toegankelijk zijn ingericht, als je kind er wordt gepest of genegeerd, kom je er nooit meer terug. Datzelfde geldt voor speelactiviteiten.

Het kan enorm helpen als speelprofessionals en –vrijwilligers (zoals buurtsportcoaches, kinderwerkers en speeltuinmedewerkers) een antenne ontwikkelen voor samen spelen.

De 100-70-50-regel

De 100-70-50-regel
"Een speelplek waar kinderen met en zonder handicap elkaar kunnen ontmoeten én samen spelen is een speelplek waar:
* iedereen 100% welkom is,
* 70% van de speelaanleidingen bereikbaar is voor iedereen,
* 50% van de speelaanleidingen bespeelbaar is voor ieder kind en gericht is op het stimuleren van ontmoeting en samen spelen." (
Bron: Speeltuinbende)

Placeholder

Lokale Speeltuinbende oprichten

Samen spelen in de buurt

Voor veel kinderen en hun ouders is het een hele stap om naar een speelplek in de buurt te gaan. Vooral de ouders zijn bang dat het kind zal worden aangestaard, niet wordt geaccepteerd, wordt buitengesloten en negatieve ervaringen opdoet.

Dat is de reden dat de Speeltuinbende inzet op de oprichting van lokale Speeltuinbendes: communities van gezinnen, ondersteunende professionals als fysiotherapeuten, leerkrachten en speelplekbeheerders. Zij zorgen er samen voor dat kinderen met en zonder handicap elkaar regelmatig ontmoeten, samen spelen én in actie komen om de realisatie van samenspeelplekken in hun eigen gemeente te ondersteunen en waar te maken.

Voor gezinnen kan zo’n vrolijke lokale speelclub een geweldige steun zijn. Als jeugdprofessionals in de wijk kun je dergelijke initiatieven helpen opzetten en ondersteunen.

De weg wijzen naar toegankelijke speelplekken

In steeds meer gemeenten is intussen al een toegankelijke speelplek. Maar lang niet alle kinderen met een beperking en hun ouders weten waar die speelplekken zijn. Dat vraagt om goede communicatie, gericht op deze doelgroep. Als jeugdprofessional kun je hierin, samen met de gemeente, het voortouw nemen.

Publiciteit kun je genereren via lokale kranten, maar bijvoorbeeld ook via scholen, huisartsen en zorgverleners (zoals fysio- en ergotherapeuten) die regelmatig contact hebben met deze kinderen. Zorg ook dat de toegankelijke speelplekken in je gemeente zichtbaar zijn op de website van Kidsproofplus.

Dat pakken we samen op

"Ik weet uit ervaring dat het vinden en betrekken van gezinnen met een kind met een beperking voor alle speeltuinen lastig is. Dus dat pakken we gezamenlijk op. Je kunt deze gezinnen bijvoorbeeld vinden via kinderfysiotherapeuten, belangenorganisaties of een sportclub voor aangepast sporten. Dat kunnen we als speeltuinen beter samen doen dan allemaal apart." (Speeltuincoördinator Janneke Baan, Utrecht)

Placeholder

Lees alles over hoe je jouw SamenSpeelplek inclusiever maakt in onze bieb

Een kind met een vriendje kan de hele wereld aan

Artikel

Pleidooi voor samen spelen en fysieke en sociale toegankelijkheid.

maart 2019 Marian Schouten
lees meer

Anderen leren dat buiten spelen voor jou belangrijk is

Media
Mustafa zit van jongs af aan in een rolstoel. Zijn ouders hebben hem vrij gelaten om buiten te spelen.
Lees meer

Anders zijn is een superkracht

Artikel

Redo ontwikkelde zich, ondanks fysieke beperkingen, tot een veelgevraagd breakdancer.

21 januari 2021 Platform BuitenSpelen
lees meer

Ervaringen van anderen met samen spelen

"Andere speeltuinbesturen komen hier vaak kijken hoe wij het hebben aangepakt"
"Betrek ouders van kinderen met een handicap bij je speeltuin-ontwerp"
"Als er één kind niet kan meedoen, kun je ook als gezin niet meer meedoen"