Naar de hoofdinhoud

Budget Sportakkoord mag ook naar inclusieve speeltuin

Nieuws 15 August 2022 door SamenSpeelNetwerk

De Regeling Sportakkoord en Leefstijlinterventies 2020-2022 voor gemeenten is gewijzigd. De aanpassing in de regeling betekent dat gemeenten hun uitvoeringsbudget (dat eerder is aangevraagd en toegekend) nu ook kunnen inzetten om speeltuinen toegankelijk te maken.

Speeltuin toegankelijk voor kinderen met beperking

De wijziging komt voort uit het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' waarin extra budget beschikbaar is gesteld voor het versterken van sport- en beweegaanbieders. Binnen deze wijziging wordt extra aandacht gevraagd voor het realiseren van (meer) inclusieve speeltuinen. Inclusief betekent in dit geval dat de speeltuin toegankelijk wordt gemaakt voor alle kinderen in de buurt, ook kinderen die een beperking hebben. Het creëren van een omgeving die uitnodigt tot buitenspelen maakt onderdeel uit van het Sportakkoord.

Meer weten over wat jij kan doen als gemeente? Aan de slag met samenspelen
Dit artikel werd gepubliceerd door VNG Lees hier het hele artikel